Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 7 to 10 ( English and Filipino)

Lesson Exemplar, Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 October 7th

Description
This lesson exemplars talk about the objectives of television documentaries, teaching concepts logically, movie documentaries and teaching social awareness campaigns from social issues. Integrated herewith is the Rabies Education and its global status.
Objective
1. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga akdang pampanitikan ng Mindanao.
2. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kaugnayan ng panitikang popular sa kulturang Pilipino.
3. Nabubuo ang isang malinaw na social awareness campaign tungkol sa isang paksa na maisasagawa sa tulong ng multimedia.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10
Filipino, English
Mga Akdang Pampanitikan ng Kanlurang Asya Writing and Composition Panonood Wika at Gramatika
Educators, Learners
Naiuugnay ang balitang
napanood sa balitang
napakinggan at
naibibigay ang sariling opinyon tungkol sa mgaito Use a variety of informative, persuasive, and argumentative writing techniques

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)/ Global Alliance for Rabies Control (GARC)
Use, Copy, Print

Technical Information

928.99 KB
application/pdf