Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 4 to 6 EsP and EPP

Lesson Exemplar, Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 October 4th

Description
These lesson exemplars tackle obedience to laws and ordinances about taking care of environment even in the sight of no one. Also, herewith is the topics pertaining to violations to Republic Act 9482 (Anti-Rabies Act of 2007). Obedience to laws in the country and community. Integration of Rabies Education Republic Act 8485 amended by RA 106311 (The Animal Welfare Act of 1998 as Amended).
Objective
1. Natututunan ang pangangalaga sa kapaligiran.
2. Nakasusunod sa mga batas kahit walang nakakikita.
3. Nalalaman ang mga bagay na nais ipabatid ng Republic Act of 9482 (Anti- Rabies Act of 2007)
4. Naisasagawa ang mga dapat gawin kapag nakagat ng aso.

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 5, Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao, Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
Pakikipagkapwatao Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa
Educators, Learners
Nakapagpapakita ng magagandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)/ Global Alliance for Rabies Control (GARC)
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.27 MB
application/pdf