LESSON EXEMPLAR IN GRADE 6 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (EsP)

Lesson Exemplar, Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 September 17th

Description
This lesson exemplar talks about the value of obeying laws in the country and in the community, the integration of rabies education, specifically the Republic Act 8485 as Amended by RA 10631 (The Animal Welfare Act of 1998 as Amended), Republic Act 9482 (Anti-Rabies Act of 2007).
Objective
Nakapaghahanda ng isang anunsyo para sa tamang pangangalaga sa mga hayop.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa
Educators, Learners
Naisakikilos ang pagtupad sa mga batas pambansa at pandaigdigan

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)/ Global Alliance for Rabies Control (GARC)
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

485.00 KB
application/pdf