A Contextualized Daily Lesson Plan in Araling Panlipunan 3

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2020 April 18th

Description
"Pangahaw: is a tradition of Jamindanganon during harvest time were members of the family are all present to celebrate the bountiful harvest through praying and merrymaking.
Objective
Nilalarawan ang tradisyon ng saling bayan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Pagkakakilanlang Kultural ng Kinabibilangang Rehiyon
Educators
Naihahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian paniniwala at tradisyon sa sariling lalawigan sa karatig lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang lalawigan at rehiyon

Copyright Information

Jasmin Legarda (jasmin.legarda@deped.gov.ph) - San Vicente ES (jamindan), Capiz, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO Capiz
Modify, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.19 MB
application/pdf