Pagkaing Ligaoeno: Kultura at Tradisyon

Learning Material  |  PDF


Published on 2019 July 1st

Description
Ang travelogue na ito ay naglalaman ng mga sikat na pagkaing Ligaoeno na subok na sa bawat henerasyon.
Objective
Nailalarawan ang pagpapakilanlang kultural ng sariling lalawigan

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Pagkakakilanlang Kultural ng Kinabibilangang Rehiyon
Educators, Learners
Nailalarawan ang pagkakakilanlang kultural ng kinabibilangang rehiyon

Copyright Information

Wilma Dimasayao (wilma.dimasayao) - Barayong High School, Ligao City, Region V - Bicol Region
Yes
DepEd-Ligao City
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

2.96 MB
application/pdf
Microsoft
2