Ang Pangahaw

Charts  |  PDF


Published on 2020 April 18th

Description
"Ang Pangahaw" is a tradition of Jamindanganon during the bountiful harvest time were members of the family are all present to celebrate the bountiful harvest through praying and merrymaking.
Objective
Nilalarawan ang mga kaugalian, paniniwala, at tradisyon ng mga lalawigan sa sariling rehiyon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Pagkakakilanlang Kultural ng Kinabibilangang Rehiyon
Learners
Naihahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian paniniwala at tradisyon sa sariling lalawigan sa karatig lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang lalawigan at rehiyon

Copyright Information

Jasmin Legarda (jasmin.legarda@deped.gov.ph) - San Vicente ES (jamindan), Capiz, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO Capiz
Modify, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

2.92 MB
application/pdf