Araling Panlipunan 5 Lesson Plan - Kuwarter 1 – Linggo 7 – Araw 1 Ang Kaugalian, Paniniwala, at Kultura ng Islam sa Pilipinas

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2024 April 16th

Description
Araling Panlipunan 5 Lesson Plan - Kuwarter 1 – Linggo 7 – Araw 1: Ang Kaugalian, Paniniwala, at Kultura ng Islam sa Pilipinas has been developed through the Curriculum Implementation Division (CID) of the Schools Division of Guimaras. This material will help learner to: Natatalakay ang paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas
Objective
Natutukoy ang mga kaugalian, paniniwala at kultura ng Islam sa Pilipinas

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino
Educators
Naihahambing ang mga paniniwala noon at ngayon upang maipaliwanag ang mga nagbago at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan

Copyright Information

Relan Gamarcha
Yes
DepEd Guimaras
Use, Copy, Print

Technical Information

1.35 MB
application/pdf