Sistema ng Paniniwala ng mga Sinaunang Pilipino

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 March 12th

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
Naihahambing ang mga paniniwala noon
at ngayon upang maipaliwanag ang mga
nagbago at nagpapatuloy hanggang sa
kasalukuyan. AP5PLP-Ih-9

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino
Learners
Naihahambing ang mga paniniwala noon at ngayon upang maipaliwanag ang mga nagbago at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan

Copyright Information

Gladys Simeon (gladys.simeon) - Luyon ES, Apayao, CAR
Yes
Gladys Simeon
Use, Copy, Print

Technical Information

567.32 KB
application/pdf