Tekstong Impormatibo

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 March 25th

Description
Ang banghay-araling ito ay makakatulong sa mga guro upang mahasa ang kakayanan ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng tekstong binasa (halimbawa ay tekstong impormatibo)
Objective
1. Nasusuri ang binasa batay sa katangiang taglay ng teksto.
2. Naipaliliwanag ang halaga ng pagbabasa ng iba't ibang tekstong impormatibo.
3. Naitatala ang mga impormasyong nalaman sa napanood na balita sa telebisyon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 12
Kahulugan, kalikasan, at katangian ng pagsulat ng sulating akademik
Educators
Nabibigyang-kahulugan ang akademikong pagsulat

Copyright Information

MARVIN VALIENTE (Marvin A. Valiente) - Andres Bonifacio Integrated School, Mandaluyong City, NCR
Yes
Marvin A. Valiente
Use, Copy, Print

Technical Information

879.54 KB
application/pdf