DLP SA FILIPINO 11: PAGBASA AT PAGSUSURI SA IBA'T-IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2022 January 6th

Description
This lesson focuses on reading and analysis of various texts research.
Objective
1. Nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik
2. Naisa-isa ang mga bahagi, paraan at tamang proseso ng pagsulat ng isang maka-Pilipinong Pananaliksik batay sa layunin, gamit, metodo at etika ng pananaliksik

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Mga Uri ng Teksto Mga Hakbang ng Pananaliksik para sa Papel Pananaliksik
Educators, Learners
Nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika sa pananaliksik Nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik (halimbawa: balangkas konseptwal, balangkas teoretikal, datos empirikal, atbp.)

Copyright Information

Anecasia S. Macavinta, Jonathan P. De la Cruz, Hectalyn Y. Arnaiz, Rhia T.Trinidad
Yes
DepEd-Antique, Region VI, Philippines
Distribute for Educational Purposes, Contextualize, Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

559.65 KB
application/pdf
9