DLP SA FILIPINO 11: PAGBASA AT PAGSUSURI SA IBA'T-IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2019 December 17th

Description
Ang DLP n a ito ay maging isang mahusay, kapakinabangan at epektibong gabay ng mga guro , mag-aaral at iba pa
Objective
1. Nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik
2. Naisa-isa ang mga bahagi, paraan at tamang proseso ng pagsulat ng isang maka-Pilipinong Pananaliksik batay sa layunin, gamit, metodo at etika ng pananaliksik

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Mga Uri ng Teksto Mga Hakbang ng Pananaliksik para sa Papel Pananaliksik
Educators, Learners
Nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika sa pananaliksik Nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik (halimbawa: balangkas konseptwal, balangkas teoretikal, datos empirikal, atbp.)

Copyright Information

Anecasia S. Macavinta, Jonathan P. De la Cruz, Hectalyn Y. Arnaiz, Rhia T.Trinidad
Yes
DepEd-Antique, Region VI, Philippines
Distribute for Educational Purposes, Contextualize, Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

559.65 KB
application/pdf
9