DLP sa Pagbasa at Pagsusuri sa Iba’t ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Lesson Plan  |  ZIP


Published on 2018 November 27th

Description
Ang DLP n a ito ay maging isang mahusay, kapakinabangan at epektibong gabay ng mga guro , mag-aaral at iba pa.
Objective
1. Nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik
2. Naisa-isa ang mga bahagi, paraan at tamang proseso ng pagsulat ng isang maka-Pilipinong Pananaliksik batay sa layunin, gamit, metodo at etika ng pananaliksik

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Mga Hakbang ng Pananaliksik para sa Papel Pananaliksik
Educators
Nakabubuo ng isang maikling pananaliksik na napapanahon ang paksa

Copyright Information

ANECASIA S. MACAVINTA, JONATHAN P. DE LA CRUZ, HECTALYN Y. ARNAIZ, RHIA T. TRINIDAD
Yes
DEPARTMENT OF EDUCATION DIVISION OF ANTIQUE
USE, PRINT, MODIFY, Modify, Use, Print

Technical Information

957.72 KB
application/x-zip-compressed
MICROSOFT WORD
13