Patnubay ng Guro sa ESP Grade 9: KAGALINGAN SA PAGGAWA

Teacher's Guide  |  DOCX


Published on 2018 November 27th

Description
Patnubay ng Gurio sa Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao: Kagalingan sa Paggawa kung saan naipaliliwanag na kailangan ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod at paglilingkod upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasalamatan ang Diyos sa mga talentong Kanyang kaloob. (EsP9 KP-IIIh-10.3) Ito ay may kasamang Gawaing Pagsasanay para sa Mag-aaral: KAGALINGAN SA PAGGAWA.
Objective
1. Naipaliliwanag na kailangan ang kagalingan sa paggawa upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasalamatan ang Diyos sa mga talentong Kanyang kaloob.
2. Napahahalagahan ang naibahagi ng isang Bacolodnon na naging matagumpay dahil sa kagalingan sa paggawa.
3. Nakapagbabahagi ng kuwento ng taong kakilala na nagtagumpay dahil sa kagalingan sa paggawa.
4. Nakabubuo ng nga mga hakbang kung paano maisasabuhay ang kagalingan sa paggawa bilang isang mag-aaral, anak at mamamayang Pilipino.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mga Kaugnay na Pagpapahalaga sa Paggawa
Educators
Nakagagawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi

Copyright Information

charito dajao (charito.dajao) - Bata National High School, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO - Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

815.88 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document