Patnubay ng Guro sa Simbolo sa Mapa

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2018 December 16th

Description
Patnubay ng Guro sa Simbolo Sa Mapa na may Kompetensi: Naipapaliwanag ang kahulugan ng mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan. (AP3LAR-Ia-1).
Objective
Naipapaliwanag ang kahulugan ng mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng panuntunan. (AP3LAR-Ia-1).

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Lalawigan sa Aking Rehiyon
Educators
Naihahambing ang mga lalawigan sa rehiyon ayon sa dami ng populasyon gamit ang mapa ng populasyon

Copyright Information

Agnes Ferrer (ferrer65) - Andres Bonifacio II ES, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO - Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.91 MB
application/pdf