Ugnayan ng Pangkalahatang Kita, Pag-iimpok at Pagkonsumo 1

Teacher's Guide  |  DOCX


Published on 2019 February 19th

Description
Knowing the connection of consuming and saving with the income of individuals.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
Educators
1. nasusuri ang kaugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo. 2. nabibigyang-halaga ang gampanin ng pag-iimpok sa matalinong pagkonsumo ng kita. 3. nakapagbibigay ng paunang-kaalaman sa matalinong pag-iimpok at matalinong pagkonsumo ng kita.

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

24.69 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document