Bente-Bente

Teacher's Guide, Lesson Plan


Published on 2023 February 6th

Description
This video describes/explains that even a small amount of money, when saved, will lead to a better future when the time comes. Video link: https://bit.ly/BenteBente
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya
Educators
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya

Copyright Information

Yes
Department of Education, BDO Foundation, Bangko Sentral ng Pilipinas
Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes