Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikatlong Baitang Yunit 1

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2016 June 16th

Description
This Basa Pilipinas Teacher’s Guide is an instructional tool intended for the use of Grade 3 teachers. Its purpose is to help teachers develop Grade 3 pupils’ Listening Comprehension, Oral Language, Grammar Awareness, Book Print Knowledge, Vocabulary, Reading Comprehension, Spelling, Writing and Composing, Study Strategies, and Fluency in Filipino.
Objective
Develop Grade 3 pupils’ Listening Comprehension, Oral Language, Grammar Awareness, Book Print Knowledge, Vocabulary, Reading Comprehension, Spelling, Writing and Composing, Study Strategies, and Fluency in Filipino.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagbasa (Kamalayang Ponolohiya) Pagpapahalaga sa Wika at Panitikan Pagsasalita (Gramatika) Pagbasa (Palabigkasan at Pagkilala sa Salita) Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan) Pagbasa (Pag-unawa sa Binasa)
Educators
Nagagamit ang angkop na pagtatanong tungkol sa mga tao, bagay, lugar at pangyayari ano, sino, saan, ilan, kalian, ano- ano, sinosino Nagagamit ang angkop na pagtatanong tungkol sa mga tao, bagay, lugar at pangyayari ano, sino, saan, ilan, kalian, ano- ano, sino-sino Nababasa ang usapan, tula, talata, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyon Nakapagpapalit at nakapagdaragd ag ng mga tunog upang makabuo ng bagong salita Nakakagamit ng pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng mga palatandaang nagbibigay ng kahulugan (pormal na depinisyon ng salita) Nailalarawan ang mga elemento ng kuwento (tauhan, tagpuan, banghay) Naibibigay ang buod o lagom ng tesktong binasa Naisasalay say muli ang binasang teksto nang may tamang pagkaka sunod-sunod sa tulong ng balangkas

Copyright Information

Yes
USAID/BASA Pilipinas; Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

12.49 MB
application/pdf
233