Select Grade Level

20 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6416 PRODED: Populasyon: Umaasa o Inaasahan Filipino Learning Module View Details
6420 PRODED 2: Yamang Lupa Alagaan Filipino Learning Module View Details
6442 Handa Kana Ba sa Kalamidad? Tagalog Learning Module View Details
15668 Araling Panlipunan - Gr. 2 Filipino Teacher's Guide View Details
18748 Si Pedro Bagonhon Hiligaynon Storybooks View Details
14409 Ang Komunidad ni Kuneho Filipino Learning Material View Details
16974 Pagguhit ng Payak na Mapa ng Komunidad: Kagamitan ng Mag-aaral (AP2KOMId-e-7.4) Hiligaynon Learning Material View Details
14672 CONTEXTUALIZED LEARNER RESOURCE IN ARALING PANLIPUNAN 2: Pagtukoy ng mga Bumubuo ng Komunidad Filipino Learning Material View Details
14673 CONTEXTUALIZED TEACHER RESOURCE IN ARALING PANLIPUNAN 2: Pagtukoy ng mga Bumubuo ng Komunidad Filipino Teacher's Guide View Details
14947 Mapa Pangarap Filipino Learning Material View Details
8593 Resort rescue: coastal protection English Learning Material View Details
16549 Uri ng Panahon sa Komunidad Filipino Lesson Plan View Details
16566 Mga Sagisag at Simbolo sa Aking Komunidad Filipino Lesson Plan View Details
16567 Ang Katangiang Pisikal ng Aking Komunidad Filipino Lesson Plan View Details
8645 This house: settling in Port Adelaide English Learning Material View Details