Mapa Pangarap

Learning Material, Storybooks  |  PDF


Published on 2018 December 11th

Description
Ang librong ito ay ginawa upang makatulong sa paglinang ng kakayahan ng mag-aaral sa pagtukoy sa mga bumubuo sa komunidad katulad ng mga Institusyon: paaralan, mga sentrong pamahalaan o nagbibigay serbisyo, sentrong pangkalusugan, pamilihan, simbahan o mosque at iba pang pinagtitipunan ng mga kasapi ng ibang relihiyon (AP2KOM-I6-3) gayundin ang pagtatalakay sa kahalagahan ng mga paglilingkod/serbisyo ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng kasapi ng komunidad (AP2PKK-Iva-1).
Objective
Ang librong ito ay ginawa upang makatulong sa paglinang ng kakayahan ng mag-aaral sa pagtukoy sa mga bumubuo sa komunidad katulad ng mga Institusyon: paaralan, mga sentrong pamahalaan o nagbibigay serbisyo, sentrong pangkalusugan, pamilihan, simbahan o mosque at iba pang pinagtitipunan ng mga kasapi ng ibang relihiyon (AP2KOM-I6-3) gayundin ang pagtatalakay sa kahalagahan ng mga paglilingkod/serbisyo ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng kasapi ng komunidad (AP2PKK-Iva-1).

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Komunidad Ang Kwento ng Pinagmulan ng Aking Komunidad Pamumuhay sa Komunidad Pagiging Kabahagi ng Komunidad
Educators, Learners
Nailalarawan kung paano natutugunan ang pangangailangan ng mga tao mula sa likas yaman ng komunidad

Copyright Information

GLAIZA DULAY (glaiza.dulay@deped.gov.ph) - Tigbao-Diit Central School, Tacloban City, Region VIII - Eastern Visayas
Yes
Deped Tacloban City
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

2.61 MB
application/pdf