Select Grade Level

22 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6153 MISOSA 5: Proyekto: Kahalagahan ng Batas sa Pag-uugnayan ng mga Pilipino Filipino Learning Module View Details
13577 Pagbabagong Pang-ekonomiya sa Panahong Kolonyal Filipino Learning Material View Details
6154 MISOSA 5: Kababaihan sa Panahon ng mga Ninuno Filipino Learning Module View Details
6155 MISOSA 5: Proyekto: Pananampalataya ng mga Unang Pilipino Filipino Learning Module View Details
13838 Pamamaraan sa Pagsasailalim sa Pilipinas (Panahanan) Filipino Learning Material View Details
6418 PRODED 5: Reaksiyon sa mga Patakarang Pangkabuhayan ng mga Espanyol Filipino Learning Module View Details
1049 Pagbabago sa Panahanan sa Panahon ng Espanyol Filipino Learning Module View Details
1050 Kababaihan sa Panahon ng Espanyol Filipino Learning Module View Details
1051 MISOSA 5: Proyekto: Pamamahala ng mga Espanyol(Pamahalaang Sentral) Filipino Learning Module View Details
6429 Babae, Gumising Ka! Tagalog Learning Module View Details
15672 Araling Panlipunan - Gr. 5 Filipino Teacher's Guide View Details
8770 Going to school: two regions of the world English Learning Material View Details
8776 Going to school: two regions in Australia English Learning Material View Details
16977 Pagbabago sa Lipunan sa Ilalim ng Pamahalaang Kolonyal Tagalog Activity Sheets View Details
5999 Ang Kolonisasyon ng Pilipinas Tagalog Learning Module View Details