Mga Patakarang Ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas

Learning Material  |  PDF


Published on 2024 April 12th

Description
This material has been developed for the implementation of K-12 Curriculum through the Curriculum Implementation Division (CID)—Learning Resource Management and Development System (LRMDS). It can be reproduced for educational purposes and the source must be acknowledged. Derivatives of the work including creating an edited version, an enhancement or a supplementary work are permitted provided all original work is acknowledged and the copyright is attributed. No work may be derived from this material for commercial purposes and profit.
Objective
Nasusuri ang epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa.
A. Patakarang pang-ekonomiya (halimbawa: pagbubuwis, sistemang bandala, kalakalang galyon, monopolyo ng tabako, Royal Company, Sapilitang paggawa at iba pa)
B. Patakarang pampolitika (Pamahalaang Kolonyal)

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol
Learners
Nagkapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa naging epekto ng kolonyalismo sa lipunan ng sinaunang pilipino

Copyright Information

Rogelyn Enciso (rogelyn.bacena) - San Isidro ES, Apayao, CAR
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

808.37 KB
application/pdf