Select Grade Level

27 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6154 MISOSA 5: Kababaihan sa Panahon ng mga Ninuno Filipino Learning Module View Details
6155 MISOSA 5: Proyekto: Pananampalataya ng mga Unang Pilipino Filipino Learning Module View Details
6168 Gitnang Luzon Tagalog Modules View Details
6939 TLE: Industrial Arts – Pagpaplano ng Proyekto Tagalog Learning Material View Details
6177 MISOSA 4: Rehiyon XI-Rehiyon ng Davao Filipino Learning Module View Details
6182 MISOSA 4: Cordillera Administrative Region Filipino Learning Module View Details
6454 BALS: Mga Katutubong Kaalaman at Paniniwala Filipino Learning Material View Details
15670 Araling Panlipunan - Gr. 3 Filipino Teacher's Guide View Details
22332 Ang mga Lugar na Sensitibo sa Panganib Filipino Learning Material View Details
8561 Sunday trading: two points of view English Learning Material View Details
16759 Mga Produkto na Matatagpuan sa Lalawigan ng Kalinga Tagalog Activity Sheets View Details
8569 Sunday trading: three points of view English Learning Material View Details
6280 MISOSA 6: Mga Uri ng Likas na Yaman Filipino Learning Material View Details
1164 MISOSA 6: Bakit Mahalaga ang Pamahalaan? Filipino Learning Material View Details
1165 Sangay ng Pamahalaan: Karamay ng Bayan Filipino Learning Material View Details