MISOSA 4: Rehiyon XI-Rehiyon ng Davao

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 15th

Description
This is a module that discusses the topographical facts of Davao Region, the provinces that comprise it, as well as its livelihood, industry, and products.
Objective
Natatalakay ang topograpikal na aspekto ng mga bawat rehiyon sa bansa

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 3
Araling Panlipunan
Ekonomiya at Pamamahala
Learners, Students
Naiuugnay ang kapaligiran sa uri ng pamumuhay ng kinabibilangang lalawigan Naipapaliwanag ang ibat ibang pakinabang pang ekonomiko ng mga likas yaman ng lalawigan at kinabibilangang rehiyon Natatalakay ang pinanggalingan ng produkto ng kinabibilagang lalawigan Naiisaisa ang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa kinabibilangang rehiyon Naipakikita ang ugnayan ng kabuhayan ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang rehiyon Naiuugnay ang pakikipagkalakalan sa pagtugon ng mga pangangailangan ng sariling lalawigan at mga karatig na lalawigan sa rehiyon Natutukoy ang inprastraktura mga daanan palengke ng mga lalawigan at naipaliliwanag ang kahalagahan nito sa kabuhayan Nakapaghihinuha ng kahalagahan ng inprastrktura sa kabuhayan sa sariling lalawigan at sa kinabibilangang rehiyon Nakabubuo ng isang graphic organizer na naglalahad ng ibat ibang aspeto ng ekonomiya negosyo insprastraktura kalakal atbp Natutukoy na ang rehiyon ay binibuo ng mga lalawigan na may sariling pamunuan Natutukoy ang mga namumuno at kasapi ng mga lalawigan sa rehiyon Natutukoy ang mga tungkulin at pananagutan ng mga namumuno sa mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon Natatalakay ang mga paraan ng pagpili ng pinuno ng mga lalawigan Naipapaliwang ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pamahalaan sa bawat lalawigan sa kinabibilangang rehiyon Naipaliliwanag ang dahilan ng paglilingkod ng pamahalaan ng mga lalawigan sa mga kasapi nito Natutukoy ang ibat ibang paraan sa pakikiisa sa mga proyekto ng pamahalaan ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon Nakalalahok sa mga gawaing nakatutulong sa pagkakaisa kaayusan at kaunlaran ng sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyon

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
12 pages