Ang mga Lugar na Sensitibo sa Panganib

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 21st

Description
Ang modyul na ito ay nakatuon sa sumusunod na paksa: • Unang Paksa - Ang mga Lugar na Sensitibo sa Panganib Matapos pagdaanan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahan na: 1. Natutukoy ang mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topograpiya nito (MELCs Q1- Week 7 AP3LAR-Ig-h-11)
Objective
Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat para sa iyong kaalaman. Layunin nitong matulungan ka upang makagawa ng wastong pagkilos sa pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ekonomiya at Pamamahala Curriculum Guide
Educators, Learners
Naiisaisa ang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa kinabibilangang rehiyon

Copyright Information

Josefina Macalalad-Jacobe
Yes
DepEd RO VIII, Plan International Philippines
Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

3.45 MB
application/pdf
23