Select Grade Level

25 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
11787 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 4 Filipino Teacher's Guide View Details
11819 Isang Kakaibang Araw | Alamin ang mga Anyong Tubig sa Pilipinas -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Storybooks View Details
11820 Isang Kakaibang Araw | Alamin Natinang mgaAnyong-Tubigsa Pilipinas! -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
16460 A.BA.KA.DA (Ang Bagong Kasanayan sa Dalawa): Pagbasa at Pagsulat Filipino Learning Material View Details
21102 Learning Activity Sheet (LAS) in Filipino 2 Week 6 Filipino Learning Material View Details
16771 Si Pidong na Pipindot-pindot Filipino Learning Material View Details
11671 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit I Filipino Learning Material View Details
19610 Nakababasa ng mga salita sa unang kita at naisusulat ito sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo sa isa’t-isa Filipino Learning Material View Details
11678 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 2 Filipino Teacher's Guide View Details
21690 Self-Learning-Modules - Quarter 2 Filipino: Grade 2, Modules 1- 9 Filipino Modules View Details
11964 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 1 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11965 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 1 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11966 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11967 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11970 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 2 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details