Select Grade Level

27 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
11779 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 3 Filipino Teacher's Guide View Details
11787 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 4 Filipino Teacher's Guide View Details
11796 Taguan | Ang Alaga Kong si Mong Filipino Learning Material View Details
11797 Sina Estella at Lisa | Isang Linggo sa Klase ni Ginang Reyes Filipino Learning Material View Details
11799 Nagsimula sa Parisukat! | Si Roko, Ang Matakaw na Aso Filipino Learning Material View Details
11800 Bagyo! | Ang Bagong Kapitbahay Filipino Learning Material View Details
11807 Pista ng Pahiyas | Sorpresa Kay Lola Filipino Learning Material View Details
11808 Ang Meryenda | Ang Hangin at ang Saranggola Filipino Learning Material View Details
11817 Ang Pagong at ang Kuneho | Bangui Wind Farm ng Ilocos -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Learning Material View Details
11818 Ang Pagong at ang Kuneho | Bangui Wind Farm ng Ilocos -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Learning Material View Details
11819 Isang Kakaibang Araw | Alamin ang mga Anyong Tubig sa Pilipinas -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Storybooks View Details
11820 Isang Kakaibang Araw | Alamin Natinang mgaAnyong-Tubigsa Pilipinas! -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
11678 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 2 Filipino Teacher's Guide View Details
11964 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 1 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11965 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 1 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details