Select Grade Level

4 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
7939 EASE Heograpiya ng Asya Salita Ayon sa Tindi ng Ipinahahayag Tekstong Argumetativ Filipino Teacher's Guide View Details
8214 EASE Mga Salita/Pangungusap na Nagpapahayag ng Pagtanggap at Pagtanggi Mga Salitang Nagpapakilala ng Pagsalungat Tekstong Deskriptiv, Tekstong Ekspositori Filipino Modules View Details
6958 EASE Modyul 2 Mga Ponema ng Filipino Filipino Teacher's Guide View Details
6972 EASE Modyul 10 Ekonomiya at Sistemang Politikal sa Asya Pangungusap na Nagpapahayag ng Katwiran at Opinyon Filipino Modules View Details