Select Grade Level

9 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6936 EASE Modyul 9 Pagsusuri at Pagtukoy sa Kaisipan, Mensahe at Damdamin ng Teksto Filipino Modules View Details
6937 OHSP Ibong Adarna Filipino Learning Material View Details
16256 SI PILANDOK AT ANG SULTAN Filipino Lesson Exemplar View Details
13203 Anyari? - Alamat ng Kawayan Filipino Learning Material View Details
6883 EASE Modyul 3 Pagsusuri sa Kayarian/Kahulugan ng Salita Pagtukoy sa Sanhi at Bunga at Pagbibigay ng Alternativ na Pamagat Filipino Learning Material View Details
6884 Pagsusuri sa Akda Batay sa Pagkapanitikan Nito Filipino Learning Module View Details
6885 EASE Modyul 15 Kulturang Asyano Salita/Pangungusap na Nagpapakilala ng Paglalagom ng Kaisipan Filipino Modules View Details
6888 EASE Modyul 1 Pagsusuri Batay sa Elemento ng Tula at Paraan ng Paglalahad Filipino Learning Material View Details
16362 The PRIMALS Compendium of Teaching Resources for English and Filipino (Grades 4 to 10) Filipino Lesson Plan View Details