Alamat

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 25th

Description
Ang modyul na ito ay inihanda para sa mga mag-aaral na nasa Baitang 7 sa asignaturang Filipino 7 Panitikan ng Pilipinas. Tinalakay sa modyul na ito ang pagsusuri ng alamat at ang kaligirang pangkasaysayan nito. Kasanib ng araling ito ang dalawang uri ng paghahambing na maaaring gamitin ng mga mag-aaral sa pagsulat ng isang alamat sa anyong komiks.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners
Nahihinuha ang kaligirang pangkasaysayan ng binasang alamat ng kabisayaan

Copyright Information

LUZVIMINDA LARRY T. ABLAO
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

532.99 KB
application/pdf
23