Farm School Integrated Lesson Exemplar in Filipino 7, Quarter 1 Linggo 10

Lesson Exemplar  |  PDF


Published on 2024 February 22nd

Description
This Farm School Integrated Lesson Exemplar in Filipino 7 is designed as supplementary teaching materials of Farm School Teachers.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Filipino
Mga Akdang Pampanitikan: Salamin ng Mindanao Pag-unawa sa Binasa Estratehiya sa Pag-aaral
Educators
Nailalahad ang mga hakbang na ginawa sa pagkuha ng datos kaugnay ng binuong proyektong panturismo

Copyright Information

CARMEL JOY AUJERO (carmel.aujero) - Silay City, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd, Schools Division of Silay City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.74 MB
application/pdf