Select Grade Level

30 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
17154 Edukasyon sa Pagpapakatao - Integrasyon ng Edukasyon sa Rabies: Pagpigil sa Paglaganap ng Rabies at Mga Dapat Gawin Kapag Nakagat Ng Aso Tagalog Teacher's Guide View Details
18446 Food Safety (Powerpoint) English General References View Details
18456 Personal Hygiene (Briefer) English General References View Details
18457 Personal Hygiene (Powerpoint) English General References View Details
18458 Physical Activity and Health (Briefer) English General References View Details
18459 Physical Activity and Health (Powerpoint) English General References View Details
13597 Session Guide: Toilet, Toilet! Paano ka ginawa? English Teacher's Guide View Details
13598 PowerPoint: Toilet, Toilet! Paano ka ginawa? English Learning Material View Details
18722 PAABISO NATETENGED SA CORONAVIRUS Filipino Posters View Details
16476 Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 4 to 6 Health English Lesson Exemplar View Details
16495 Lesson Exemplars for Rabies Education (Grade 4 to 6) Meranaw Teacher's Guide View Details
18322 COVID-19 Dictionary for Filipino Children in English, Filipino and Sinugbuanong Binisaya English Learning Material View Details
18359 Oral Health (Flip-chart) Filipino Charts View Details
18375 Vision Screening (Video) English Teacher's Guide View Details
18377 Handwashing (Poster) Filipino Posters View Details