Physical Activity and Health (Briefer)

General References  |  PDF


Published on 2020 July 1st

Description
Developed as a supplement or reference for teachers in conducting learning sessions with teachers, in teaching or in extracurricular activities of children.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten, Grade 1, Grade 2, Grade 7, Grade 4, Grade 3, Grade 5, Grade 6
Kindergarten, Health, Physical Education
health well-being and motor development - physical education and health Nutrition Personal Health Body Shapes and Body Actions Body Awareness Movement Relationships Personal health C. KALUSUGANG PISIKAL AT PAGPAPAUNLAD NG KAKAYAHANG MOTOR (KP) : Kasanayang Pisikal (Physical Fitness - PF) C. KALUSUGANG PISIKAL AT PAGPAPAUNLAD NG KAKAYAHANG MOTOR (KP) : Pangangalaga sa Sariling Kalusugan at Kaligtasan (PKK)
Educators, Learners
Demonstrate proper hand washing Practices habits of keeping the body clean and healthy Describes the different parts of the body and their movements through enjoyable physical activities Creates shapes by using different body parts Shows balance on one two three four and five body parts Exhibits transfer of weight Recognizes the importance of participating in fun and enjoyable physical activities Describes the different parts of the body and their movements through enjoyable physical activities Demonstrates relationship of movement Performs jumping over a stationary object several times in succession using forward and back and sidetoside movement patterns Engages in fun and enjoyable physical activities Shows interest in participating in physical activities Describes body shapes and actions Performs body shapes and actions Creates body shapes and actions Demonstrates momentary stillness in symmetrical and asymmetrical shapes using body parts other than both feet as a base of support Demonstrates movement skills in response to sounds and music Identifies conditioning and flexibility exercises that will improve posture Performs conditioning and flexibility exercises that will improve body posture Engages in fun and enjoyable physical activities Assesses body posture Exhibits correct body posture Demonstrates movement skills in response to sound and music Describes body shapes and actions Describes a healthy person Realizes the importance of practicing good health habits Identifies the nutritional guidelines for filipino Realizes the importance of following nutritional guidelines Nakasasali sa mga laro, o anumang pisikal na gawain at iba’t ibang paraan ng pag-eehersisyo. Nakasasali sa mga laro, o anumang pisikal na gawain at iba’t ibang paraan ng pag-eehersisyo (nakapagsisimula ng laro). Nakasasali sa mga laro, o anumang pisikal na gawain at iba’t-ibang paraan ng pag-eehersisyo (nakikipaglaro sa dalawa o tatlong bata gamit ang isang laruan). Nakagagalaw (martsa, palakpak, tapik, padyak, lakad, lundag at iba pa) nang angkop sa ritmo at indayog bilang tugon sa himig na napapakinggan at awit na kinakanta. Naisasagawa ang pangangalaga sa pansariling kalusugan tulad ng: paglilinis ng katawan, paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, pagsesipilyo, pagsusuklay, paglilinis ng kuko, pagpapalit ng damit, pagtugon sa personal na pangangailangan nang nag-iisa (pagihi, pagdumi) paghuhugas ng kamay, pagkatapos gumamit ng palikuran Naipakikita ang wastong pangangalaga sa mga pansariling kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng katawan Nakikilala ang kahalagahan ng mga tuntunin: pag-iwas sa paglalagay ng maliit na bagay sa bibig, ilong, at tainga, hindi paglalaro ng posporo, maingat na paggamit ng matutulis/matatalim na bagay tulad ng kutsilyo, tinidor, gunting, maingat na pag-akyat at pagbaba sa hagdanan, pagtingin sa kaliwa’t kanan bago tumawid sa daan, pananatiling kasama ng nakatatanda kung nasa sa matataong lugar Nakikilala ang kahalagahan ng pansariling kaligtasan: nagpapaalam kung lalabas, sumasama lamang sa mga kilalang tao/kalaro, nagsasabi ng “huwag” o “hindi” kung hinipo ang maselang bahagi ng katawan Naipakikita ang simpleng na kahandaan sa panahon ng sakuna: lindol, baha, sunog, atbp. Competency a

Copyright Information

Yes
Save The Children Org.
Use, Copy, Print

Technical Information

601.55 KB
application/pdf