Select Grade Level

26 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
17153 Edukasyon sa Pagpapakatao - Integrasyon ng Edukasyon sa Rabies: Mga Multa sa Paglabag sa Republic Act 9482 at Mga Dapat Gawin Kapag Nakagat ng Aso Tagalog Teacher's Guide View Details
16396 HEALTH - Rabies: Integrasyon ng Edukasyon sa Rabies : (1) Mga Multa sa Paglabag sa Republic Act 9482 (Anti-Rabies Act of 2007) (2) Mga Dapat Gawin Kapag Nakagat Ng Aso Tagalog Teacher's Guide View Details
18445 Food Safety (Briefer) English General References View Details
7182 A&E NFE : Iwasan ang Mikrobyo Filipino Learning Material View Details
18456 Personal Hygiene (Briefer) English General References View Details
18457 Personal Hygiene (Powerpoint) English General References View Details
13594 Toilet Pa More English Learning Material View Details
18471 Sanitation (Briefer) English General References View Details
18472 Sanitation (Powerpoint) English General References View Details
7213 A&E NFE : Lets Clean Up the Environment English Learning Material View Details
11075 Key health messages for emergencies and disasters: Philippines English Learning Material View Details
11084 Manual on treatment protocols of common communicable diseases and other ailments during emergencies and disasters English Learning Material View Details
11093 Pocket emergency tool English Learning Material View Details
11094 RED: Reference for Emergency and Disaster English Learning Material View Details
16476 Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 4 to 6 Health English Lesson Exemplar View Details