Daloy ng Impeksiyon at Pag-iwas sa mga Nakakahawang Sakit

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 December 8th

Description
binuo ang modyul na ito para lubusang matutunan ng mga mag-aaral kung paano naipapasa o naisasalin ang mga nakahahawang sakit mula sa isang tao sa ibang tao at naipapakita ang pamamaraan kung paano mapanatiling malusog at pagsugpo sa karaniwang nakahahawang sakit.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Health
Prevention and Control of Diseases and Disorders
Learners
Demonstrates ways to stay healthy and prevent and control common communicable diseases

Copyright Information

MENNIE S. CHALLOY
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1.02 MB
application/pdf
29