Select Grade Level

29 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
16386 HEALTH - Healthy Family Habits and Practices (Magandang Maidudulot sa Kalusugan ng Tamang Pag-aalaga ng Hayop) Meranaw Teacher's Guide View Details
16387 HEALTH - Healthy Family Habits and Practices (Mga Maidudulot ng Pag-aalaga ng Hayop sa Kalusugan) Meranaw Teacher's Guide View Details
18445 Food Safety (Briefer) English General References View Details
18446 Food Safety (Powerpoint) English General References View Details
18457 Personal Hygiene (Powerpoint) English General References View Details
6683 BALS - BLLM : Ang Aming mga Gawain Tagalog Learning Module View Details
18471 Sanitation (Briefer) English General References View Details
18472 Sanitation (Powerpoint) English General References View Details
18728 REMREMEN ANDA PAG MASKIT BATANG SA CORONA VIRUS Filipino Posters View Details
5963 Kalusugan ay Kayamanan Tagalog Learning Module View Details
5965 Wastong Nutrisyon Tagalog Learning Module View Details
18322 COVID-19 Dictionary for Filipino Children in English, Filipino and Sinugbuanong Binisaya English Learning Material View Details
23711 Grade 2 HEALTH (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 1 Semana 1-2 Paglaragway kang Naandan nga Orubrahun sa Mayad nga Panglawasun kang Pamilya Kinaray-a Modules View Details
23712 Grade 2 HEALTH (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 2 Semana 3-4 Naandan nga Orubrahun kag Pagginawi kang Pamilya sa Mayad nga Panglawasun Kinaray-a Modules View Details
23713 Grade 2 HEALTH (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 3 Semana 5 Mga Benepisyo ka Mayad nga Pagpabutyag kang Baratyagun Kinaray-a Modules View Details