Select Grade Level

8 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
16937 Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng mga Sinaunang Tao sa Panahong Prehistoriko Tagalog Activity Sheets View Details
16182 Bahay na Bato: Isang Pagsilip Tagalog Posters View Details
15681 Araling Panlipunan - Gr. 8 Filipino Teacher's Guide View Details
15682 Araling Panlipunan - Gr. 9 Filipino Teacher's Guide View Details
6035 EASE Modyul 1: Heograpiya ng Daigdig Filipino Learning Module View Details
6038 Mga Unang Tao Tagalog Learning Module View Details
6039 EASE Modyul 3: Ang Mga Unang Kabihasnan Filipino Learning Module View Details
13498 Self-Learning Kit for Grade VIII Araling Panlipunan Filipino Learning Material View Details