Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng mga Sinaunang Tao sa Panahong Prehistoriko

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 December 13th

Description
Ang materyal na ito ay isinulat ni Clevelanda L. Bawalan at ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. Ito ay para sa mga mag-aaral ng Araling Panlipunan 8 at nakapokus sa pagtalakay sa yugto ng pag-unlad ng kultura at pagsuri sa mga katangian ng sinaunang panahon.
Objective
1. Matatalakay ang yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistoriko;
2. Masusuri ang mga katangian ng sinaunang panahon ayon sa uri ng mga kagamitan at sistema ng pamumuhay ng tao; at
3. Mapahahalagahan ang mga kagamitang nagawa ng mga sinaunang tao sa kasalukuyan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Heograpiya ng Daigdig
Learners
Nasusuri ang yugto ng pagunlad ng kultura sa panahong prehistoriko

Copyright Information

clevelanda bawalan (clevelanda.bawalan) - Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.61 MB
application/pdf