Select Grade Level

3 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6776 MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at Balita Filipino Learning Material View Details
6869 Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian/Paglalapat ng Binasa/Kongkretong Pansuportang Detalye Filipino Modules View Details
16362 The PRIMALS Compendium of Teaching Resources for English and Filipino (Grades 4 to 10) Filipino Lesson Plan View Details