Select Grade Level

29 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
7201 UNDP-Assisted Project Iba’t Ibang Uri ng Grap Filipino Learning Material View Details
6714 PRODED Masundan Mo Kaya? Filipino Learning Material View Details
15438 Pakuha ng Impormasyon sa Tulong ng Graph DLL Filipino Learning Material View Details
18538 Mga Bahagi ng Pahayagan Ayon sa Pangangailangan Filipino Activity Sheets View Details
6769 MISOSA Kahulugan ng Matalinghagang Salita Filipino Learning Material View Details
6776 MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at Balita Filipino Learning Material View Details
6781 MISOSA Kahulugan ng Salita sa Pamamagitan ng Kasalungat Filipino Learning Material View Details
6789 MISOSA Detalye ng Kuwentong/Balitang Binasa Filipino Learning Material View Details
6795 MISOSA Pagsulat ng Balangkas Filipino Learning Material View Details
12683 FILIPINO Baitang 5 Kagamitan ng Mag-aaral Filipino Learning Material View Details
6805 MISOSA Pagbibigay Hinuha Filipino Learning Material View Details
13205 Si Juan at Si Lolo Manuel Filipino Storybooks View Details
6807 MISOSA Mga Impormasyong Makukuha sa Grap Filipino Learning Material View Details
6808 MISOSA Panghalip bilang Paksa/Pinaglalaanan/Gamit ng Grap/Pagsalin nang Pagsulat ng Impormasyon Filipino Learning Material View Details
6809 MISOSA Katangian ng mga Tauhan sa Kuwento Filipino Learning Material View Details