Select Grade Level

28 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
22038 PAGBIBIGAY NG KAHULUGAN SA SALITA SA PAMAMAGITAN NG PORMAL NA DEPINISYON Filipino Learning Material View Details
7199 UNDP-Assisted Project Buhangin at Tao Filipino Learning Material View Details
6732 BALS Ako, Kami, Tayo: Sa Landas ng Kapayapaan Filipino Learning Material View Details
13916 Baul ng Kayamanan Filipino Activity Sheets View Details
6769 MISOSA Kahulugan ng Matalinghagang Salita Filipino Learning Material View Details
6776 MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at Balita Filipino Learning Material View Details
6781 MISOSA Kahulugan ng Salita sa Pamamagitan ng Kasalungat Filipino Learning Material View Details
6789 MISOSA Detalye ng Kuwentong/Balitang Binasa Filipino Learning Material View Details
6795 MISOSA Pagsulat ng Balangkas Filipino Learning Material View Details
6805 MISOSA Pagbibigay Hinuha Filipino Learning Material View Details
6807 MISOSA Mga Impormasyong Makukuha sa Grap Filipino Learning Material View Details
6808 MISOSA Panghalip bilang Paksa/Pinaglalaanan/Gamit ng Grap/Pagsalin nang Pagsulat ng Impormasyon Filipino Learning Material View Details
6809 MISOSA Katangian ng mga Tauhan sa Kuwento Filipino Learning Material View Details
6814 MISOSA Mga Bahagi ng Pangugusap/Katangian ng mga Tauhan Filipino Activity Sheets View Details
6839 MISOSA Mga Detalyeng Sumusuporta sa Pangunahing Diwa Filipino Learning Material View Details