Paano Maging Isang Matalinong Tagapakinig

Learning Material  |  -  |  PDF


Published on 2011 February 15th

Description
Ang modyul na ito ay makatutulong sa iyong pagiging isang matalinong tagapakinig.
Objective
1. Nauulit ang mga tamang detalye ng mensahe, komentaryo o anunsyo na iyong narinig
2. Natitimbang ang mga mensahe base o ayon sa katotohanan at sa
kabuluhan ng mga ito.
3. Naihihiwalay ang mga makatotohanang impormasyon mula sa isang opinyon
o kuro-kuro lamang.
4. Natutukoy ang mga di-suportadong impormasyon.
5. Nasasabi kung ang isang kongklusyon ay wasto at makatuwiran o hindi.
6. Natutukoy ang impormasyong pinagmumulan ng di-pagkakasunduan.
7. Napaghahambing at nasusuri ang mga argumento sa isang diskusyon
8. Nahuhulaan ang kalalabasan ng mga pangyayari.

Curriculum Information

Alternative Learning System
Basic Literacy
Educators, Learners
Ability to tolerate unmet wants or needs,
handle disappointments and failures, and
work toward success Demonstrate a sense of responsibility by: being punctual, completing work started in spite of personal
discomforts and inconveniences, following traffic rules even in the absence of police/traffic officers, observing other community regulations, ordinances, and national laws such as paying taxes honestly and promptly, assuming a responsibility without being told
or asked

Copyright Information

Yes
Bureau of Alternative Learning System
Free, Use, Copy, Print

Technical Information

219.83 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
57