Pagsusuri ng Impormasyon Gamit ang ICT

Lesson Exemplar, Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 September 12th

Description
Paggawa ng table at tsart gamit ang word processor.
Objective
1. Nakagagawa ng table at tsart gamit ang word processsor

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa
Educators, Learners
Nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran saan man

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)/ Global Alliance for Rabies Control (GARC)
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.26 MB
application/pdf