Mag skim at Mag skam ng Impormasyon 1

Learning Material  |  Worksheet  |  PDF


Published on 2012 February 10th

Description
Ang modyul na ito ay makakatulong sa mambabasa upang mapabilis and paghanap nang ilang pangyayari o impormasyon sa mga babasahin tulad ng mga aklat, magasin, dyaryo, leaflets , brochures at iba pang babasahing matagpuan sa paaralan, pampublikong aklatan at bookstores.
Objective
Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, magagawa mo nang:
♦ mag-skim upang malaman ang pangunahing kaisipan at mga layunin ng manunulat; at
♦ mag-scan upang makuha ang isang impormasyon

Curriculum Information

Alternative Learning System
Secondary
Learners

Copyright Information

Yes
BALS
Use, Copy, Print

Technical Information

597.91 KB
application/pdf
Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, Mac OS, and Android
Adobe Acrobat Reader
36