CONTEXTUALIZED LEARNER RESOURCE IN ARALING PANLIPUNAN 1 : Pagsasabi ng Batayang Impormasyon Tungkol sa Sariling Paaralan

Learning Material  |  PDF


Published on 2018 December 4th

Description
These worksheets will be used in Quarter 3, Week 1 as additional resource to develop pupils' awareness about basic information of the school where they are in. It is significant for them to know how important school is where they establish the building blocks of knowledge and as their second home. These learner resources are very useful aides for teachers in evaluating learners' performance. (Related Teacher Resource ID: 14703)
Objective
Nasasabi ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling paaralan, pangalan nito (at bakit ipinangalan ang paaralan sa taong ito), lokasyon, mga bahagi nito, taon ng pagkakatatag at ilang taon na ito, at mga pangalan ng gusali o sa silid ( at bakit ipinangalan sa mga taong ito).

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagpapahalaga sa Paaralan
Educators, Learners
Nabibigyang katwiran ang pagtupad sa mga alituntunin ng paaralan

Copyright Information

Infante,Arlyn B.
Yes
Schools Division of Guimaras
Use, Copy, Print

Technical Information

627.78 KB
application/pdf