PRODED : Batas at Programang Pang-Kultura

Learning Module  |  -  |  PDF
Description
The learners will be able to know the laws and programs of our government to maintain and develop our own culture.
Objective
10. Naipagmamalaki/napahahalagahan ang nasuring kultura ng iba’t ibang pangkat etniko tulad ng kuwentong-bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba pa

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa
Learners, Students
Nakapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang materyal Nakapagmamalakinapahahalagahan ang nasuring kultura ng ibat ibang pangkat etniko tulad ng kuwentongbayan katutubong sayaw awit laro at iba pa Nakasusunod sa mga bataspanuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita Nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran saan man

Copyright Information

Yes
Department of Education - CO PH
Use, Copy, Print

Technical Information

436.45 KB
application/pdf
11 p.