Kalusugan Ko Responsibilidad Ko

Learning Material  |  -  |  PDF


Published on 2011 January 26th

Description
Ito ay isang modyul na naglalaman ng mga araling nauukol sa mga karaniwang sakit at kung paano maiiwasan ang mga ito. Ang modyul na ito ay nahahati sa tatlong aralin: Aralin 1 — Paano Manatiling Malusog? Aralin 2 — Mga Karaniwang Sakit at ang Palatandaan ng mga Ito Aralin 3 — Pag-iwas sa mga Sakit
Objective
Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, maaari mo nang:
* Maipaliwanag ang kahalagahan ng mabuting kalusugan o pisikal at mental na kaayusan;
* Matukoy ang mga salik na nakatutulong sa pagkakaroon ng mabuting kalusugan;
* Matukoy ang mga karaniwang sakit at ang mga palatandaan ng mga ito; at
* Matalakay ang mga paraan ng pag-iwas at paglaban sa mga karaniwang sakit.

Curriculum Information

Alternative Learning System
Elementary
Educators, Learners

Copyright Information

Yes
Department of Education, Bureau of Alternative Learning (BALS)
Use, Copy, Print

Technical Information

369.09 KB
application/pdf
Window ME, XP and higher OS versions
Any adobe reader
54