Pagdaragdag at Pagbabawas

Learning Module  |  -  |  PDF


Published on 2011 January 26th

Description
Ang modyul na ito ay tungkol sa pagdaragdag at pagbabawas. Kasama rin dito ang pagbasa at pagsulat ng mga numero o bilang.
Objective
Matapos pag-aralan ang modyul na ito, maaari mo nang:
? masabi ang pagkakaiba ng isang tambilang sa isang bilang;
? matukoy ang place value ng isang tambilang sa ibinigay na bilang;
? maipahayag ang mga kaugnayan ng mga bilang;
? maisagawa ang pagdaragdag ng mga buong bilang (whole numbers) hanggang sa tatlong tambilang;
? maisagawa ang pagbabawas ng mga buong bilang hanggang sa tatlong tambilang; at
? malutas ang mga tanong na ginagamitan ng pagdaragdag at pagbabawas.

Curriculum Information

Elementary
ALS
ls2 critical thinking
Learners, Students

Copyright Information

Yes
Bureau of Alternative Learning (BALS), DepED Complex, Meralco Ave., Pasig City
Copy (download/print)

Technical Information

303.69 KB
application/pdf
Window ME, XP and higher OS versions
Any PDF Reader
57