PRODED: Learning Guide in Heograpiya/Kasaysayan/Sibika - Pagkamamamayan

Learning Guide  |  PDF


Published on 2014 October 3rd

Description
A module discussing the concept of citizenship and how it is attained and lost.
Objective
1.Natutukoy ang batayan ng pagkamamamayang Pilipino
1.Nasasabi kung sino ang mga mamamayan ng bansa

Curriculum Information

K to 12
Grade 1, Grade 4
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Educators, Learners, Students
Nakikilala ang family tree at ang gamit nito sa pagaaral ng pinagmulang lahi ng pamilya

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
14 pages