MISOSA 6: Ang Teritoryo ng Pilipinas

Learning Material, Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 22nd

Description
In this module, students will know and identify the boundaries of the territory covered by the Philippines.
Objective
Natutukoy ang mga hanganan at teritoryal na pag aari ng bansang Pilipinas

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 6
Araling Panlipunan
Kinalalagyan Ng Pilipinas At Paglaganap ng Malayang Kaisipan Sa Mundo
Learners, Students
Natutukoy ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo sa globo at mapa batay sa absolute location nito longitude at latitude Nagagamit ang grid sa globo at mapang politikal sa pagpapaliwanag ng pagbabago ng hangganan at lawak ng teritoryo ng pilipinas batay sa kasaysayan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
7 pages