Code of Citizenship and Ethics (Collection)

Learning Material  |  -  |  ZIP


Published on 2015 July 30th

Description
This collection of an infographic material contains the 16 code of citizenship and ethics outlined by President Manuel L. Quezon back in 1939. It helps develop the love of our country, our people including the government and the love of self.
Objective
*

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Mga Isyung PangEdukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan Civics and Citizenship
Educators, Learners, Students
Matutukoy ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan na nakikilahok sa mga gawain at usaping pansibiko Natatalakay ang ibat ibang gawaing pansibiko sa pamayanan at bansa Nasusuri ang epekto ng pakikilahok ng mamamayan sa mga gawaing pansibiko sa kabuhayan pulitika at lipunan Nasusuri ang epekto ng pakikilahok ng mamamayan sa mga gawain at usapin pampulitika Naipapaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kooperasyon ng mamamayan at pamahalaan sa paglutas sa mga suliraning panlipunan Naipapahayag ang saloobin sa mahahalagang isyung pampulitika na kinakaharap ng sariling pamayanan at bansa

Copyright Information

Yes
Presidential Communications Development and Strategic Planning Office
Use, Copy, Print

Technical Information

4.34 MB
application/x-zip-compressed