Neo-Kolonyalismo

Learning Module  |  -  |  PDF


Published on 2014 September 5th

Description
In this module will discuss how the system of neo-colonialism was used to strength the influences of a particular country who uses this system
Objective
1. Maipapaliwanag ang tunay na kahulugan at Layunin ng sistemang Neokolonyalismo;
2. Mabibigyang puna ang mga anyo o instrumentong ginamit upang makamit ang
nais nito;
3. Masusuri ang epekto ng Neo-kolonyalismo sa pangkalahatang kalagayan ng
papaunlad at di-maunlad na bansa; at
4. Maipapahayag ang sariling damdamin tungkol sa bagong uri ng pananakop

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Learners, Students
Nasusuri ang mga dahilang nagbigaydaan sa unang dimaan pandaidig Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa unang digmaang pandaigdig Natataya ang mga epekto ng unang dimaang pandadig Nasusuri ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran Nasusuri ang mga dahilan na nagbigaydaan sa ikalawang digmaang pandaidig Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa ikalawang digmaang pandaigdig Natataya ang mga epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig Natataya ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran Nasusuri ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng estabilisadong institusyon ng lipunan Natataya ang epekto ng mga ideolohiya ng cold war at ng neokolonyalismo sa ibat ibang bahagi ng daigdig Nasusuri ang bahaging ginampanan ng mga pandaidigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan pagkakaisa pagtutulungan at kaunlaran

Copyright Information

Yes
Deped Central Office
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

992 KB bytes
application/pdf
21 p